Home

ปุณิกา ผ้าไหมสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมานานและมีชท่อเสียงด้านผ้าไหม งานผ้าไหมได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองในเรื่องผ้าไหม การทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ มีกรรมวิธีที่สลับซับซ้อน เป็นกรรมวิธีที่ยากซึ่งต้องใช้ความสามารถและความชำนาญจริง แหล่งผลิตผ้าไหมมีทุกหมู่บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดเป็นงานฝีมือที่เก่งสุดยอดมาก การอุดหนุนผ้าไหม เป็นการช่วยกระจายรายได้ ช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำ ส่งเสริมการนุ่งผ้าไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมต่อไป

 

จำหน่ายผ้าไหมแท้ทอมือ 100%  งานคัดเกรดคุณภาพจัดส่งทั่วประเทศ

มีบริการเก็บเงินปลายทาง สนใจสั่งซื้อสินค้า 

โทร.080-442-8936  ID line : punika4289

ปุณิกา ผ้าไหมสุรินทร์

จำหน่าย ผ้าไหมแท้ทอมือ 100% 

ผลิตภัณฑ์ของเรา 

   -   งาน 2 ตะกอ

   -   งาน 3 ตะกอ

   -   งานยกดอก 4 ตะกอ

   -   งานยกดอก 5 ตะกอ

   -   งานยกดอก 6 ตะกอ

   -   ผ้ายก

   -   งานหมักโคลน

   -   ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่

   -   ผ้าสีพื้นเปลือกไหมและผ้ายกดอกสำหรับตัดเสื้อหลังตัดชุด

   -   ชุดสำเร็จและชุดแซ็ก

   -   ผ้าขาวม้าและผ้าโสร่ง

สินค้าผ้าไหมของเรา

Top
error: Content is protected !!